Kontakti

SIA „Kredītu inkasso”
Reģ. Nr. 40103496070
PVN maksātāja Nr. LV40103496070
Adrese 13. janvāra iela 3, Rīga, LV-1050
Tel. + 371 67214004
Mob.tel. + 371 20591879
Faksa Nr. +371 67320185
E-pasts info@kredituinkasso.lv

Banka AS „Swedbank”
Kods HABALV22
Konts LV31HABA0551032472537

Veicot maksājumu, maksājuma mērķi lūdzam norādīt ziņas, kas ļauj identificēt saistības, kuru izpildei maksājums tiek veikts, piemēram, parādnieka vārdu, uzvārdu, vai aizdevuma līguma numuru.


Speciālā atļauja (licence) Nr.PA-2019-003 parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikā

Licences izsniedzējs: